Đại Hán Quân Hồn Trailer
Xem phim

Đại Hán Quân Hồn

Army Soul Of The Han Dynasty

Năm:

Tập: Full HD Vietsub

Thời lượng: 89 phút

Quốc gia:Trung Quốc

Thể loại: Phim Chiến Tranh, Phim Cổ Trang, Phim Hành Động, Phim Lẻ, Phim Võ Thuật

4.67/ 5 3 đánh giá
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Đại Hán Quân Hồn Full HD Vietsub

Đại Hán Quân Hồn lấy bối cảnh Đông Hán năm kiến quốc đầu tiên, Hung Nô từ phương Bắc lợi dụng lúc thôn tính Tây Vực khống chế cả Con Đường Tơ Lụa, nhà Hán cử Ban Siêu đến Tây Vực mở lại Con Đường Tơ Lụa. Trước sự cướp bóc man rợ của Hung Nô, Tư Mã Cảnh Cung đã dẫn quân Hán một lưới bắt sống hoàng tử của Hung Nô, lập được đại công.

Sau khi được tiến chức, ông đóng thủ tại Jushi Kim Bồ Thành của tiền triều. Thiền Vu của Hung Nô giận dữ ngút trời, ra lệnh cho 20.000 kỵ binh tinh nhuệ tấn công Kim Bồ. Lúc này, trong thành chỉ có hơn 300 người được Cảnh Cung mang đến giao chiến. Vào thời điểm sinh tử, Cảnh Cung quyết định quay sang bảo vệ Thành phố Kashgar vốn là nơi dễ thủ khó công, phát động cuộc chiến vang danh thiên cổ về 13 dũng tướng tắm máu cả một tòa thành!

Mở rộng